Fawori Yapıştırma Alçısı

Fawori Yapıştırma Alçısı ÜRÜN TANIMI Alçı levha ile ısı yalıtım malzemelerini, her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.) yapıştırmak için kullanılan esaslı yapıştırıcıdır.

UYGULAMA
- Uygulama yapılacak yüzey toz kir, yağ ve boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Güneşe ve rüzgara maruz kalan uygulama yüzeyleri önceden ıslatılmalıdır.
- Fawori Yapıştırma Alçısı temiz bir kap içerisinde bulunan soğuk ve temiz suya, su yüzeyeni örtecek biçimde sepelenir.
- Birkaç dakika beklendikten sonra, harç homojen ve topaksız bir kıvama gelinceye kadar, düflük devirli bir karışırıcı veya mala ile karııtırılır.
-Uygulamaya hazır hale gelen harç yaklaşık 45 dk. süresince kullanılabilir.
-Yapıştırma harcının, terazisi düzgün olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda levha arkasına taraklı mala ile uygulanması önerilir.
-Yapıştırma harıcının, terazisi düzgün olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda, levha arkasına, kenarlarda çerçeve şeklinde, ortalarda öbekleme yöntemi ile uygulanması önerilir.
- Alçı levha yapıştırılmasında, levhaların arka yüzeyine eni doğrultusunda en az 4 öbek, boyu doğrultusunda 40’ar cm ara ile öbekleme yapılır.
- Mineral yün yapıştırılmasında, öbekleme uygulamasından 60-90 dk. önce şerit halinde ve 30’ar cm ara ile yapıştırma harcı sürülmesi önerilir.
- İnsan gücünün kısıtlı olduğu durumlarda, levhaların kırılmasını önlemek ve ağırlığğ azaltmak amacıyla yapıştırıcı harcı duvar yüzeyine uygulanabilir.
- Levhalar mastar yarıdımı ile duvara bastırılır. Yüzeyin yatay ve düşek terazisi kontrol edilir.
- Isı yalıtım uygulamalarında, yapıştırma işlemi bittikten 24 saat sonra uygun boyuttaki plastik dübel ile mekanik sabitleme yapılabilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER
- Uygulama yapılacak ortam sıcaklığğ en az +5 oC olmalıdır.
-Fawori Yapıştırma Alçısı başka hiçbir malzeme (kum, çimento, kireç vb.) eklenmemelidir.
- Karışım yapıldıktan sonra, harca su veya alçı eklenmelidir.
- Yapıştırma yüzeyleri aşırı neme ve suya maruz kalmamalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
-Kapalı, kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Kullanım süresinin aşılması ve kötü depolama koşulları ürünün niteliklerini bozar.


 

Web Sitesi Tasarımı : Yön Bilişim