Fawori Derz Dolgu Alçısı

Fawori Derz Dolgu Alçısı ÜRÜN TANIMI Alçı levha derzlerinde, cam elyaf derz bandının üzerine sürülerek uygulanan dolgu ve yüzey düzeltme alçısıdır.

UYGULAMA
- Uygulama yapılacak yüzey toz kir, yağ ve boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Günefle ve rüzgara maruz kalan uygulama yüzeyleri önceden ıslatılmalıdır.
- Fawori Derz Dolgu Alçısı temiz bir kap içerisinde bulunan soğuk ve temiz suya, su yüzeyeni örtecek biçimde sepelenir.
- Birkaç dakika beklendikten sonra, harç homojen ve topaksız bir kıvama gelinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.
- Uygulamaya hazır hale gelen harç yaklaşık 80 dk. süresince kullanılabilir.
- İki aşamalı uygulamaya bafllamadan önce, 3 mm’den fazla boflluklara ön dolgu yapılır ve alçı levha ek yerlerini ortalayacak şekilde cam elyaf derz bandı yapıştırılır.
- İlk aflamada Fawori Derz Dolgu Alçısı cam elyaf derz bandı üzerine, çelik spatula ile sürülür.
- İlk katın kuruması beklenir. Bu aşamada yüzeydeki pürüzler çelik spatula ile düzeltilir.
- İkinci kat Fawori Derz Dolgu Alçısı, alçı levha yüzeylerini sıfırlayacak flekilde yaklaşık 20 cm genişliğinde, çelik mala kullanılarak uygulanır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı en az +5 oC olmalıdır.
- Fawori Derz Dolgu Alçısı başka hiçbir malzeme (kum, çimento, kireç vb.) eklenmemelidir.
- Karışım yapıldıktan sonra, harca su veya alçı eklenmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

- Kapalı, kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Kullanım süresinin aşılması ve kötü depolama koşulları ürünün niteliklerini bozar.


 

Web Sitesi Tasarımı : Yön Bilişim